PROUDLY MADE IN POLAND SINCE 1984

WOOCS 2.2.5

Zwroty i wymiany

Jeśli wybrany produkt nie spełnia Twoich oczekiwań lub nie trafiłeś z rozmiarem, kolorem itd. Nie stanowi to problemu! Pamiętaj, że masz 10 dni na ZWROT lub WYMIANĘ. Gwarantujemy, iż możesz szybko i sprawnie to załatwić. Należy w takiej sytuacji postępować według poniższych wskazówek.

Zwrot

 1. Napisz oświadczenie zwrotu (wg wzoru).
 2. Zapakuj towar, oświadczenie i oryginał paragonu.
 3. Wyślij na adres WISPORTU (ul. Traktatowa 6, 54-425 Wrocław).

Wymiana

 1. Złóż zamówienie na nowy towar (z komentarzem: wymiana).
 2. Napisz oświadczenie zwrotu dopisując numer nowego zamówienia (wg wzoru).
 3. Zapakuj towar, oświadczenie i oryginał paragonu.
 4. Wyślij na adres WISPORTU (ul. Traktatowa 6, 54-425 Wrocław).

Wzór oświadczenia

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
 
paragon / fv nr . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Proszę o zwrot kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Podpis konsumenta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Warunki zwrotu

 1. Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie: nieużywany, nieuszkodzony, kompletny, czysty, pozbawiony obcych zapachów, z oryginalnym opakowaniem, metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży oraz nie będzie towarem wykonanym na zamówienie indywidualne. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż tj. paragon lub fakturę.
 2. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, produkt zostanie zwrócony kupującemu przesyłką (kurier UPS) za pobraniem na kwotę 20 zł. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na zakup zwróconego towaru.
 3. W przypadku spełnienia warunków określonych w p. 1 Klientowi przysługuje zwrot kwoty równej cenie sprzedaży zwróconego towaru pomniejszonej o koszt wysyłki lub wysyłek.
 4. Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym w terminie 14 dni roboczych licząc od daty fizycznego otrzymania zwrotu towaru, a w przypadku osobistego odbioru towaru i płatności gotówkowej, zwrot jest również w gotówce w sklepie firmowym WISPORT, chyba, że Klient zażyczy sobie/wyrazi zgodę na przelew bankowy.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec:
  • Towarów niespełniających warunków określonych w p.1
  • Zamówień indywidualnych po dokonaniu płatności i uruchomieniu procesu produkcji.

Prawa e-konsumenta

Z przyjemnością podajemy Państwu przepisy, które wynikają z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdyż dają one Państwu całkiem przyzwoity poziom ochrony w trakcie zakupów internetowych.

Na początek jednak należy zdać sobie sprawę, że ustawa ta nie dotyczy: inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.

Zgodnie z ustawą:

 • Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
 • Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:
  • nazwie i siedzibie sklepu,
  • cenie obejmującej także cło i podatki,
  • zasadach zapłaty,
  • kosztach, terminie i sposobie dostawy,
  • prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji

  to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.

 • Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie.
 • Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne.
 • Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu.
 • Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli:
  • zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych,
  • zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
 • Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:
  • zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni,
  • zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzyłeś ich opakowanie,
  • zrezygnować z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według Twojego indywidualnego zamówienia,
  • zrezygnować z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
  • zrezygnować z prenumeraty prasy,
  • zrezygnować z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.