PROUDLY MADE IN POLAND SINCE 1984

WOOCS 2.2.5

Gwarancja zwrotu

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy. Warunkiem jest fakt, że towar nie był on używany i nie został uszkodzony, ubrudzony czy porysowany.

Warunki zwrotu

 • Produkty zamówione w sklepie internetowym wisport.com.pl możecie Państwo zwrócić (w stanie fabrycznie nowym), odstępując od umowy, w terminie 10 dni od daty jego otrzymania. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
 • Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, z oryginalnym opakowaniem, metką i innymi elementami które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż tj. paragon lub fakturę (w przypadku niespełenia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką pobraniową na koszt klienta).
 • Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do WISPORTU za pobraniem.
 • Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu, jednakże koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa klient. W przypadku darmowej wysyłki do klienta, kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszt wysyłki.
 • W przypadku, gdy zwrot, reklamacja towaru nie zostanie uznana, np. z powodu odesłania po upływie 10 dni, braku rachunku, braku pisma reklamacyjnego, zabrudzenia, używania, braku metek lub oryginalnego opakowania, będzie on odesłany na koszt Klienta. Produkt zostanie zwrócony kupującemu przesyłką (kurier UPS) za pobraniem na kwotę 20 zł. Nie odebranie takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu.
 • Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją).

Prawa e-konsumenta

Z przyjemnością podajemy Państwu przepisy, które wynikają z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdyż dają one Państwu całkiem przyzwoity poziom ochrony w trakcie zakupów internetowych.

Na początek jednak należy zdać sobie sprawę, że ustawa ta nie dotyczy: inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.

Zgodnie z ustawą:

 • Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
 • Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:
  • nazwie i siedzibie sklepu,
  • cenie obejmującej także cło i podatki,
  • zasadach zapłaty,
  • kosztach, terminie i sposobie dostawy,
  • prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji

  to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.

 • Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie.
 • Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne.
 • Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu.
 • Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli:
  • zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych,
  • zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
 • Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:
  • zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni,
  • zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzyłeś ich opakowanie,
  • zrezygnować z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według Twojego indywidualnego zamówienia,
  • zrezygnować z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
  • zrezygnować z prenumeraty prasy,
  • zrezygnować z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.